Dự báo tăng trưởng tiêu thụ thịt bò, thịt lợn, thịt gà đến năm 2030
ĐVT: triệu tấn

USDA: Dự báo tiêu thụ thịt lợn toàn cầu năm 2030 sẽ tăng 7,2%

Nguồn: USDA
• Tổng mức tiêu thụ thịt toàn cầu (thịt bò, thịt lợn và thịt gà) được dự báo sẽ tăng 9,6% trong 7 năm tới, từ 327 triệu tấn trong năm 2023 lên 358,4 triệu tấn vào cuối năm 2030.
• Từ năm 2023 đến năm 2030, mức tiêu thụ thịt bò toàn cầu dự kiến sẽ tăng 7,3%, đạt 80,2 triệu tấn; tiêu thụ thịt gia cầm toàn cầu dự kiến sẽ tăng 13,2%, đạt 147,5 triệu tấn.
• Tiêu thụ thịt lợn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 131 triệu tấn vào năm 2030, tăng 7,2% so với năm 2023.
• Tiêu thụ thịt lợn tại Việt Nam và Mỹ dự kiến tăng lần lượt 28,3% và 11,7%. Tại Trung Quốc và Nga, mức tiêu thụ dự kiến sẽ tăng lần lượt 5,8% và 4,5%. Dự kiến mức tiêu thụ thịt lợn của Liên minh châu Âu sẽ giảm 3,9%, từ 18,4 triệu tấn trong năm 2023 xuống 17,7 triệu tấn vào năm 2030.
Dự báo tiêu thụ thịt lợn đến năm 2030 ở 5 nước hàng đầu thế giới.
ĐVT: triệu tấn

Nguồn: USDA
• Tiêu thụ thịt lợn ở khu vực Mỹ Latinh vào năm 2030 dự kiến sẽ tăng 14,2% so với năm 2023, đạt 10,7 triệu tấn. Những quốc gia hàng đầu trong khu vực như Brazil, Mexico và Achentina tiêu thụ dự kiến lần lượt đạt 3,5; 3 và 1 triệu tấn vào năm 2030. So với năm 2023, khối lượng tăng lần lượt là 10,6%, 13,5% và 27,6%.
Dự báo tiêu thụ thịt lợn ở Mỹ Latinh đến năm 2030
ĐVT: triệu tấn

Nguồn: USDA
• Đối với Trung Mỹ và khu vực Caribe, tổng lượng tiêu thụ thịt lợn ước tính đạt 1 triệu tấn vào năm 2030, tăng 19% so với năm 2023.
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/USDA