Do giá xuất khẩu trung bình giảm mạnh 20% từ mức 5.740 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 4.585 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2023.
Cụ thể, trong nửa đầu năm 2023, Brazil xuất khẩu 1.076.780 tấn thịt bò, giảm 0,8% so với 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch đạt 4,937 tỷ USD, giảm 20,8%; trong đó, riêng tháng 6/2023 đạt 236.360 tấn, tương đương 1,090 tỷ USD, tăng 34% về khối lượng, nhưng giảm 4,73% về kim ngạch so với tháng 6/2022.
Brazil xuất khẩu thịt bò nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc với 136.902 tấn trong tháng 6/2023, tăng 32,7% so với tháng 6/2022. Tính chung 6 tháng năm 2023, đạt 518.350 tấn (chiếm 48,1% trong tổng khối lượng xuất khẩu thịt bò của Brazil), với kim ngạch đạt 2,612 tỷ USD (chiếm 52,9% tổng kim ngạch xuất khẩu thịt bò của Brazil), giảm 4,6% về lượng và 29% về kim ngạch so với nửa đầu năm 2022. Mỹ đứng thứ hai, với 116.851 tấn,tương đương 485,2 triệu USD tăng 19,7% về khối lượng nhưng giảm 12,7% về kim ngạch. Chile đứng thứ ba, với 44.542 tấn, tương đương 217,7 triệu USD, tăng 25,1% về khối lượng và tăng 18,9% về kim ngạch. Hồng Kông đứng thứ tư với 55.006 tấn, tăng 14%, và kim ngạch đạt 170,9 triệu USD tương đương cùng kỳ. Ai Cập đứng thứ năm, với 42.567 tấn, tương đương 150,4 triệu USD, giảm 40,6% về lượng và giảm 45,3% về kim ngạch.
Trong số các nước nhập khẩu thịt bò của Brazil, có 74 quốc gia tăng nhập khẩu, trong khi 82 quốc gia khác giảm. 

Nguồn: Vinanet/VITIC/www.noticiasagricolas.com