Để tìm hiểu thông tin chi tiết, cơ quan, doanh nghiệp có thể truy cập website của triển lãm hoặc liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Algeria theo địa chỉ email dz@moit.gov.vn.

Danh sách hội chợ, triển lãm quốc tế tại thủ đô Alger, Algeria năm 2024

Nguồn: vietnamexport.com