Trên cơ sở phân tích tình hình cung – cầu cùng những dữ liệu dự báo mới nhất về thị trường gạo thế giới, báo cáo “Thị trường gạo thế giới tháng 10/2021 – đánh giá tác động tới thị trường lúa gạo Việt Nam: Phân tích và dự báo” đưa ra bức tranh toàn cảnh về thị trường gạo toàn cầu, những đối thủ cạnh tranh mạnh trên thị trường xuất khẩu và những thị trường tiềm năng cho tiêu thụ gạo, cùng dự báo về triển vọng thị trường trong thời gian tới.
MỤC LỤC
I. THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO THẾ GIỚI
1. Thị trường lúa gạo thế giới tháng 10/2021 – những thông tin giá cả, cung – cầu cập nhật đáng chú ý nhất.
1.1. Giá gạo thế giới
Bảng giá chào bán các loại gạo xuất khẩu 5% tấm, 10% tấm, 15% tấm, 25% tấm tại một số thị trường chủ chốt: Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan, Mỹ, Campuchia từ tháng 1/2020 - 25/10/2021
1.2. Dự báo mới nhất của USDA trong tháng 10/2021 về sản lượng gạo thế giới năm 2020/21 và dự báo năm 2021/22
Báo cáo tháng 10/2021 về dự báo sản lượng gạo tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Indonesia vụ 2020/21 và vụ 2021/22
1.3. Tiêu thụ gạo thế giới
- Dự báo mới nhất của USDA trong tháng 10/2021 về Tiêu thụ gạo thế giới năm 2020/21 và năm 2021/22
- Báo cáo tháng 10/2021 về dự báo tiêu thụ gạo tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Indonesia vụ 2020/21 và vụ 2021/22
1.4. Thương mại gạo thế giới
Báo cáo tháng 10/2021 về dự báo xuất khẩu gạo tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan vụ 2020/21 và vụ 2021/22
Báo cáo tháng 10/2021 về dự báo nhập khẩu gạo tại Châu Phi cận Sahara, Trung Quốc, EU, Philippines, vụ 2020/21 và vụ 2021/22
1.5. Dự trữ gạo thế giới
Báo cáo tháng 10/2021 về dự trữ gạo tại Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Indonesia vụ 2020/21 và vụ 2021/22
2. Thị trường lúa gạo Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.
Diễn biến giá gạo XK của Ấn Độ trong năm 2021
3. Thị trường lúa gạo Thái Lan
Diễn biến giá gạo XK của Thái Lan trong năm 2021
4. Thị trường gạo Campuchia
5. Thị trường gạo Bangladesh – nước gần đây nổi lên thành nhà nhập khẩu gạo lớn trên thế giới
6. Các yếu tố khác tác động tới thị trường lúa gạo: Phân bón, cước vận chuyển...
7. Dự báo cung - cầu lúa gạo tháng 11/2021
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO VIỆT NAM
1. Diễn biến giá
- Diễn biến giá gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2021
- Giá một số sản phẩm lúa gạo trên thị trường trong nước đầu năm 2021 đến 25/10/2021
2. Nhu cầu từ khách hàng quốc tế đối với gạo Việt Nam tăng
QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

Nguồn: Vinanet/VITIC