Riêng tháng 12/2021 kim ngạch giảm 2,6% so với tháng 11/2021, đạt 1,16 tỷ USD và cũng giảm 6,8% so với cùng tháng năm 2020.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Thái Lan đạt trên 6,16 tỷ USD trong năm 2021, tăng 25,3% so với năm 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Thái Lan năm 2021 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 5,9% so với năm 2020.
Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Thái Lan là Ô tô nguyên chiếc các loại đạt gần 1,51 tỷ USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 40,7% so với năm 2020.
Nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện nhập khẩu từ Thái Lan đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 1,22 tỷ USD, chiếm 9,7% trong tổng kim ngạch, tăng 22,6%. Tiếp đến nhóm hàng Chất dẻo nguyên liệu đạt 945,15 triệu USD, chiếm 7,5% trong tổng kim ngạch, tăng 40,9%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 927,18 triệu USD, chiếm 7,4%, giảm 0,4%
Nhin chung, hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan trong năm 2021 đa số tăng kim ngạch so với năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ Thái Lan năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Các nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC