Trong số các nhóm hàng chủ yếu của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Tây Ban Nha trong tháng đầu năm nay 2022, thì nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch, chiếm 20,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, đạt 61,1 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước đó.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là mặt hàng sắt thép, đạt 41,2 triệu USD, chiếm 13,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 155,2% so với tháng trước và tăng 190,8% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến nhóm hàng dệt may chiếm 13,3%, đạt 40,1 triệu USD, tăng 7,2% so với tháng trước và tăng 69,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong tháng đầu năm 2022, một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Cà phê tăng 62,5% so với tháng trước đó và tăng 109% so với tháng 1/2021; sản phẩm mây, tre, cói và thảm tăng 56,7% so với tháng trước và tăng 157,7% so với tháng 1/2021.
Xuất khẩu sang Tây Ban Nha tháng 1 năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/2 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC