Riêng tháng 7/2021 tăng mạnh 33% về lượng và tăng 41,7% kim ngạch và tăng 6,5% về giá so với tháng 6/2021, đạt 1,15 triệu tấn, tương đương 370,89 triệu USD, giá trung bình 321,4 USD/tấn; so với tháng 7/2020 thì giảm 19,4% về lượng, nhưng tăng 27,4% về kim ngạch và tăng 58,2% về giá.
Achentina là thị trường chủ đạo cung cấp ngô cho Việt Nam, trong tháng 7/2021 lượng nhập khẩu tăng mạnh trở lại, tăng 51,9% về lượng và tăng 60,8% về kim ngạch, giá tăng 5,9% so với tháng 6/2021, đạt 800.950 tấn, tương đương 260,86 triệu USD, giá 325,7 USD/tấn; Tuy nhiên, so với tháng 7/2020 thì giảm mạnh 41% về lượng, giảm 5,3 về kim ngạch nhưng giá tăng mạnh 60,7%. Tính chung, 7 tháng đầu năm nhập khẩu từ thị trường này giảm 29,3% về lượng, nhưng kim ngạch tăng 1,9% và giá tăng 44,2%, đạt 2,93 triệu tấn, tương đương 872,67 triệu USD, giá 297,4 USD/tấn, chiếm 45,9% trong tổng lượng và chiếm 49,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước.
Trong tháng 5 và 6/2021 nước ta không nhập khẩu ngô từ thị trường Brazil, nhưng tháng 7 nhập khẩu trở lại, và tính chung cả 7 tháng đầu năm thì nhập khẩu từ thị trường Brazil đạt 1,36 triệu tấn, tương đương 300,61 triệu USD, giá 220,6 USD/tấn, chiếm 21,3% trong tổng lượng và chiếm 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu ngô của cả nước, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng 88,8%, 109% và 10,8%.
Nhập khẩu ngô từ thị trường Ấn Độ trong tháng 7/2021 lượng nhập khẩu tiếp tục tăng mạnh 35,2% về lượng và tăng 38,9% về kim ngạch, đạt 239.917 tấn, tương đương 71,85 triệu USD; đưa lượng ngô nhập khẩu 7 tháng đầu năm lên 1,06 triệu tấn, tương đương 296,22 triệu USD, giá 280 USD/tấn tăng đột biến 57.188% về lượng và tăng 49.955% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Nhập khẩu ngô 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ) 
Nhập khẩu ngô 7 tháng đầu năm 2021 tiếp tục tăng

Nguồn: VITC