Trong đó, riêng tháng 5/2022, lượng lúa mì nhập khẩu đạt 389.625 tấn, trị giá trên 147,48 triệu USD, giá trung bình 378,5 USD/tấn, giảm trên 21% cả về lượng và kim ngạch và cũng giảm 0,8% về giá so với tháng 4/2022; so với tháng 5/2021 thì tăng 37,5% về lượng, tăng mạnh 80% về kim ngạch và tăng 31% về giá.
Australia là thị trường chủ yếu cung cấp lúa mì cho Việt Nam, chiếm 64% trong tổng khối lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu lúa mì của cả nước. Trong tháng 5/2022 nhập khẩu lúa mì từ thị trường này tăng trở lại 16,7% về khối lượng, tăng 11,3% về kim ngạch so với tháng 4/2022, nhưng giá giảm4,6%, đạt 291.098 tấn, tương đương 109,25 triệu USD, giá 375 USD/tấn; so với tháng 5/2021 tăng mạnh 87,8% về lượng, tăng 145% về kim ngạch và giá tăng 30,6%. Tính chung cả 5 tháng đầu năm 2022, nhập khẩu lúa mì từ Australia đạt 1,24 triệu tấn, tương đương 462,02 triệu USD, giá 373 USD/tấn, giảm 8,4% về khối lượng nhưng tăng 24% kim ngạch và giá tăng mạnh 35,3% so với cùng kỳ năm 2021.
Ngoài thị trường chủ đạo Australia, thì Việt Nam còn nhập khẩu lúa mì từ: Brazil 322.683 tấn, tương đương 112,54 triệu USD, giá 348,8 USD/tấn, tăng mạnh cả về khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 42,4%, 108% và 46%; nhập khẩu từ Mỹ 106.283 tấn, tương đương 47,74 triệu USD, giảm 18,6% về khối lượng nhưng tăng 26,8% kim ngạch; nhập khẩu từ Ấn Độ 73.014 tấn, tương đương 27,17 triệu USD; nhập khẩu từ Canada 4.357 tấn, tương đương 2,04 triệu USD.

 

Nhập khẩu lúa mì 5 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/6/2022 của TCHQ)

 

 

 

Thị trường

5 tháng đầu năm 2022

So với cùng kỳ năm 2021(%)

Tỷ trọng(%)

Lượng(tấn)

Trị giá (USD)

Lượng(%)

Trị giá(%)

Lượng

Trị giá 

Tổng cộng

1.940.241

719.840.251

2.41

39.04

100

100

Australia

1.237.702

462.022.218

-8,29

24,1

63,79

64,18

Brazil

322.683

112.541.613

42,4

107,99

16,63

15,63

Hoa Kỳ

106.283

47.738.022

-18,57

26,78

5,48

6,63

Ấn Độ

73.014

27.165.901

 

 

3,76

3,77

Canada

4.357

2.035.104

-87,52

-79,06

0,22

0,28

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC