Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2023 cả nước xuất khẩu trên 13,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 564,38 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 16,1% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2022. Giá xuất khẩu cũng giảm 4,9%, đạt trung bình 43,3 USD/tấn.
Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu xi măng và clinker tăng 3,6% về lượng, tăng 2,9% về kim ngạch nhưng giảm 0,8% về giá so với tháng 4/2023, đạt 2,63 triệu tấn, tương đương trên 115,79 triệu USD, giá trung bình 44 USD/tấn; so với tháng 5/2022 thì tăng mạnh 79% về lượng, tăng 55,6% về kim ngạch nhưng giảm 13% về giá.
Trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xi măng clinker sang thị trường Philippines giảm 0,6% về lượng, giảm 6,8% về kim ngạch và giảm 6,2% về giá so với 5 tháng đầu năm 2022, là thị trường lớn nhất tiêu thụ xi măng clinker của Việt Nam, chiếm tới 24,9% trong tổng lượng và chiếm 26,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinhker của cả nước, đạt 3,25 triệu tấn, tương đương 147,85 triệu USD, giá trung bình 45,5 USD/tấn.
Xi măng clinker xuất khẩu sang Bangladesh – thị trường lớn thứ 2 đạt 2,42 triệu tấn, trị giá 92,33 triệu USD, giá trung bình 38 USD/tấn (tăng mạnh 209,7% về lượng tăng 171,8% về kim ngạch nhưng giảm 12,2% về giá); chiếm 18,6% trong tổng lượng và chiếm 16,4% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo đó là thị trường Đài Loan chiếm 6,8% trong tổng lượng và chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch, đạt 879.432 tấn, tương đương 34,44 triệu USD, giá 39,2 USD/tấn (tăng mạnh 47,5% về lượng, tăng 31,5% về kim ngạch nhưng giảm 10,8% về giá).

Xuất khẩu xi măng, clinker 5 tháng đầu năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu xi măng, clinker 5 tháng đầu năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC