Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, hàng hóa từ New Zealand nhập khẩu vào Việt Nam đã đạt trên 523,59 triệu USD trong 8 tháng năm 2022, tăng 15,7% so với cùng kỳ 2021.
Riêng tháng 8/2022 kim ngạch giảm 0,7% so với tháng 7/2022, đạt gần 57,71 triệu USD, và giảm 5,3% so với cùng tháng năm 2021.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang New Zealand đạt gần 482,69 triệu USD trong 8 tháng năm 2022, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ New Zealand 8 tháng đầu năm nay đạt 40,91 triệu USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường New Zealand chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Trong 8 tháng năm 2022 nhóm hàng Sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu từ New Zealand đạt kim ngạch lớn nhất 273,06 triệu USD, chiếm 52,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhóm hàng rau quảcác loại nhập khẩu từ New Zealand đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 88,92 triệu USD, chiếm 17% trong tổng kim ngạch, tăng 24,8%. Tiếp đến nhóm hàng Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 37,97 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, giảm 18%; Phế liệu sắt thép đạt 34,59 triệu USD, chiếm 6,6%, tăng mạnh 753,9%
Hàng hóa nhập khẩu từ New Zealand trong 8 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu hàng hóa từ New Zealand 8 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/9/2022 của TCHQ)

Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ New Zealand 8 tháng năm 2022 tăng 48,9%

Nguồn: Vinanet/VITIC