Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, diễn ra trong hai tuần từ ngày 8-22/8, AOSD sẽ giới thiệu những loại hàng hóa và dịch vụ tốt nhất của ASEAN từ khắp khu vực trên một nền tảng thương mại điện tử duy nhất.
Năm 2020, hơn 200 doanh nghiệp thương mại điện tử ở ASEAN đã tham gia AOSD và cung cấp nhiều loại hàng hóa và dịch vụ với mức giá khuyến mãi hoặc chiết khấu thông qua các nền tảng thương mại điện tử của mình.
Sự kiện tiếp tục vào năm 2021 và 2022, với hơn 300 doanh nghiệp tham gia mỗi năm. Năm nay, các nhà tổ chức mong đợi sự quan tâm mạnh mẽ của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phổ biến trong khu vực do đại dịch COVID-19.
Theo Ban Thư ký ASEAN, AOSD hy vọng sẽ đẩy nhanh hơn nữa quỹ đạo khu vực hướng tới các nền tảng kỹ thuật số và khuyến khích người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử xuất phát từ việc hội nhập kỹ thuật số đang đóng vai trò là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của ASEAN.
AOSD bổ sung cho nỗ lực không ngừng của các quốc gia thành viên ASEAN nhằm khuyến khích số hóa trong các doanh nghiệp. AOSD cũng tìm cách thúc đẩy thương mại kỹ thuật số và tăng cường hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các bên liên quan nhằm thăm dò các sáng kiến chính sách mới và áp dụng các công nghệ tiên tiến để thúc đẩy các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới trong khu vực./.

Nguồn: Hữu Chiến (P/V TTXVN Tại Jakarta)/Bnews