Chi tiết, xem tại đây. 

Thương Vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương