Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Algeria (email: dz@moit.gov.vn).

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria