Chi tiết danh sách doanh nghiệp, xem tại đây.

 

Responsive image
Xin lưu ý, khi liên hệ với các doanh nghiệp, trong thư chào hàng, giới thiệu, công ty nên viết dưới dạng văn bản có đóng dấu với đầy đủ thông tin địa chỉ liên hệ (sẽ rất tốt nếu thư được viết bằng tiếng Pháp).
Phương thức thanh toán nên sử dụng là thư tín dụng không hủy ngang, có xác nhận của ngân hàng uy tín của châu Âu hoặc châu Mỹ; hoặc nhờ thu trả ngay qua ngân hàng (D/P at sight) có đặt cọc từ 25% trở lên tùy loại mặt hàng (có thể yêu cầu khách hàng đặt cọc bên ngoài lãnh thổ Algeria).
Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương