Từ ngày 1/1/2022, quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu và quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ áp dụng quy định mới. Nguồn: Internet
Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ NN&PTNT), Tổng cục Hải quan Trung Quốc đang liên tục cập nhật kết quả phê duyệt doanh nghiệp được phép xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào thị trường nước này.
Tính đến 17h ngày 24/12/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 31.988 mã sản phẩm nông sản, thực phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó có 1.045 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Càng sát ngày 1/1/2022 - thời điểm Trung Quốc áp dụng Lệnh 248 về "Quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu" và Lệnh 249 về "Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu", số lượng mã sản phẩm được cấp ngày càng tăng nhanh.
Trước đó, vào lúc 11h ngày 24/12/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 20.172 mã sản phẩm cho các doanh nghiệp nước ngoài nhập khẩu nông sản thực phẩm vào Trung Quốc. Trong đó, Hoa Kỳ là 2.200 mã, Nhật Bản là 987, Australia là 564, Hàn Quốc là 588, Canada là 482, Malaysia là 372, Thái Lan là 483, Việt Nam là 320, Ấn Độ là 279, Indonesia là 270, Philippines là 70 mã sản phẩm và các nước khác.
Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết, mỗi sản phẩm xuất khẩu vào thị trường nước này được cấp một mã. Như vậy, một doanh nghiệp có thể được cấp nhiều mã sản phẩm. 

Nguồn: haiquanonline/Thanh Nguyễn