Thương vụ rất mong các doanh nghiệp hợp tác trả lời bảng câu hỏi khảo sát theo các đường link dưới đây:
https://docs.google.com/forms/d/1xUd6goW2NyixuXF_SaUmrCkLX9wWcvPGxxWuG3k2hdQ/
https://docs.google.com/forms/d/13qE9WO8_76Z-OfH5q26Caziuf07wKmzJnNauSfxTW-Q/
https://docs.google.com/forms/d/1eXtObDsG2R_Skya-RY7kEmgeT5gEEz3dTXQ39Jz5F7M/
Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển (kiêm nhiệm Đan Mạch, Phần Lan, Ai-xơ-len, Na uy, Lát-vi-a)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương