Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam với quy mô dự kiến hơn 300 - 400 gian hàng trực tuyến.
Triển lãm 1: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Dệt may & Giày da
Triển lãm 2: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành Nông sản & Thuỷ sản
Triển lãm 3:Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật liệu xây dựng & Đồ gỗ
(Nhằm tiếp tục bám sát kế hoạch phục hồi kinh tế của Úc, trong đó có việc giải ngân trong lĩnh vực xây dựng và nhà ở)
Triển lãm 4: Triển lãm Nguồn hàng Việt Nam Ngành vật tư Y tế
(Nhằm xây dựng thương hiệu ngành vật tư ý tế; chuẩn bị cho năm 2022- Bối cảnh hậu Covid-19; cần xuất khẩu do năng lực sản xuất của ngành đã gia tăng)
Thời gian tháng 9 - 10 năm 2021 (khi Doanh nghiệp gửi đủ thông tin đăng ký)
Chi phí: Miễn phí.
Mỗi doanh nghiệp được cấp 01 gian hàng trực tuyến.

Xin vui lòng đăng ký tại đây.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương