Chi tiết chương trình Đoàn như sau:
1. Mục đích: Khảo sát thị trường, giao thương trực tiếp với các đối tác, nhà nhập khẩu, phân phối bán buôn, bán lẻ và đầu tư tại New Zealand và Australia.
2. Thời gian (dự kiến): Từ ngày 06 đến 14 tháng 9 năm 2023.
3. Địa điểm: New Zealand và Australia.
4. Chương trình (dự kiến):
- Làm việc với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại New Zealand và Australia.
 - Tham dự, giao dịch tại Triển lãm Fine Food Australia.
 - Tham gia Chương trình Giao thương xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam – Australia.
- Làm việc với các nhà phân phối, nhập khẩu, đầu tư tại New Zealand và Australia.
- Làm việc với một số trang trại, nhà máy sản xuất và chợ đầu mối tại New Zealand và Australia.
Chương trình dự kiến của Đoàn xem tại đây.
5. Ngành hàng: Đa ngành.
6. Đối tượng tham gia: Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức hỗ trợ kinh doanh và đầu tư (Trung tâm xúc tiến thương mại, Hiệp hội ngành hàng); khu công nghiệp, khu chế xuất, đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương...
7. Quy mô: Khoảng 17 đến 25 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
8. Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia: (1) Năng lực sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp; (2) Năng lực giao dịch thương mại quốc tế của nhân sự tham gia Đoàn; (3) Ngành hàng phù hợp với mục tiêu Chương trình Đoàn; (4) Mục tiêu tham dự của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; (5) Hồ sơ đăng ký tham dự nộp đúng hạn quy định.
9. Chi phí:
- Ban tổ chức hỗ trợ một phần chi phí tổ chức các chương trình làm việc, bố trí các cuộc gặp gỡ đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư tại New Zealand và Australia.
- Các chi phí còn lại (chi phí vé máy bay, ăn, ở, đi lại, phiên dịch, giao thương, tài liệu…) do cơ quan, doanh nghiệp tham gia chi trả.
10. Yêu cầu về hồ sơ đăng ký tham gia Đoàn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập (sao y bản chính hoặc đóng dấu đơn vị).
- Đơn đăng ký tham gia Đoàn (Mẫu 1, đính kèm).
- Quyết định cử nhân sự tham gia Đoàn (2 bản gốc, song ngữ Anh – Việt).
- Hồ sơ giới thiệu cơ quan, doanh nghiệp (bằng tiếng Việt và tiếng Anh, nếu có).
11. Thời hạn đăng ký tham gia: Trước 17h00 thứ Hai, ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm tham gia Đoàn vui lòng gửi hồ sơ đăng ký cho Ban tổ chức tới địa chỉ sau:
Cục Xúc tiến thương mại – Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu;
Chi Nhánh Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu tại Thành phố Hồ Chí Minh;
12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
Liên hệ: Anh Đông Duy (0915542387), chị Nguyễn Thủy (0903488963);
Email: duyvietrade@gmail.com; duynd@vietrade.gov.vn; thuy148@gmail.com

Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại