Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, 4 tháng đầu năm 2015, XK mực và bạch tuộc sang Mỹ đạt giá trị 1,49 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2014. Mỹ hiện là thị trường NK mực và bạch tuộc lớn thứ 6 của Việt Nam sau Hàn Quốc, Nhật Bản, Asean, EU, Trung Quốcvà Hong Kong, chiếm 1,3% tỷ trọng.

Trong khi XK sang các thị trường chính đều giảm, trừ Hàn Quốc tăng gần 5%, thì XK sang Mỹ tăng mạnh cũng là dấu hiệu khích lệ cho DN XK mực, bạch tuộc Việt Nam.

Theo số liệu của Cục Nghề cá Biển Mỹ, 3 tháng đầu năm nay Mỹ NK 15.947 tấn mực ống, trị giá 57,12 triệu USD, tăng 14,66% về khối lượng và tăng 5,42% so với cùng kỳ năm 2014. Mỹ NK mực ống từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam hiện chiếm 0,20% tỷ trọng mực ống NK vào thị trường Mỹ, với khối lượng trong 3 tháng đầu năm nay đạt 32 tấn, trị giá 233,6 nghìn USD, giảm 3,36% về khối lượng nhưng lại tăng 0,28% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi giá trung bình mực ống NK của Mỹ giảm từ 3,9 USD/kg xuống 3,58 USD/kg, giá trung bình mực ống NK từ Việt Nam lại tăng từ 6,99 USD/kg lên 7,26 USD/kg.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Mỹ NK 5.722 tấn bạch tuộc, trị giá 30,42 triệu USD, tăng 40,6% về khối lượng và tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ NK bạch tuộc nhiều nhất là từ Tây Ban Nha với khối lượng 1.195 tấn, trị giá 8,42 triệu USD. Trong 3 tháng đầu năm nay, Tây Ban Nha cũng tăng XK bạch tuộc sang thị trường Mỹ.

Mỹ NK bạch tuộc từ Việt Nam với khối lượng trong 3 tháng đầu năm nay là 114 tấn, trị giá 454,8 nghìn USD. Tuy nhiên, XK bạch tuộc của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong thời gian này lại có dấu hiệu giảm về khối lượng và tăng không nhiều về giá trị.

Mỹ NK bạch tuộc (Octopus mimus) và (Octopus vulgaris) và các loài khác. Theo GATS (Hệ thống Thương mại Nông nghiệp Toàn cầu), trong tháng 3/2015, Mỹ NK 2.497 tấn bạch tuộc, trị giá gần 13,1 triệu USD CIF, với giá trung bình là 5,23 USD/kg CIF Mỹ.

Nhập khẩu bạch tuộc của Mỹ từ tháng 1-3 năm 2014/2015
 

Sản phẩm

T1-3/2014
T1-3/2015
KL (tấn)
CIF GT (nghìn USD)
Giá (USD/kg)
KL (tấn)
CIF GT (nghìn USD)
Giá (USD/kg)
Tươi
1,5
19
12,67
29,7
184
6,20

Đông lạnh

3.216
15.424
4,80
4.818
24.232
5,03

Các sản phẩm

26,7
205
7,68
12,2
56
4,59

Đóng hộp

824,1
5.747
6,97
872,2
5,956
6,83

Tổng cộng

3.217.7
15.648
4,86
5.732
30.428
5,31
Nguồn: GATS

Các nước XK chính bạch tuộc sang Mỹ, T1-3/2015

Sản phẩm
Nước
T1-3/2015
KL (tấn)
CIF GT (nghìn USD)
Giá (USD/kg)
Tươi

Tây Ban Nha

17,7
137,0
7,74

Đông lạnh

Indonesia
1.192
5.876
4,93

Các sản phẩm khác

Tây Ban Nha

8,3
37,0
4,46

Đóng hộp

Tây Ban Nha

450,3
2.481
5,51

Nguồn: GATS

Nhập khẩu mực ống của Mỹ trong 3 tháng đầu năm (KL: tấn) (GT: USD)
Nước
KL (2014)
GT (2014)
KL (2015)
GT (2015)
So sánh KL (%)
So sánh GT (%)
Ảrgentina
1.057.434
1.726.965
470.926
768.714
-55,47
-55,49
Burma
0
0
1.592
17.452
 
 
Canada
4.853
64.200
5.897
78.000
21,51
21,50
Chile
72.838
209.941
238.651
437.758
227,65
108,51
Trung Quốc
8.238.915
32.355.182
9.911.212
34.479.442
20,30
6,57
Trung Quốc- HongKong
16.603
113.048
16.657
149.787
0,33
32,50
Trung Quốc- Đài Loan
686.573
2.769.877
803.174
2.859.175
16,98
3,22
Ecuador
25.458
95.399
0
0
-100,00
-100,00
Hy Lạp
432
6.342
11.952
74.351
2666,67
1072,36
Ấn Độ
692.346
2.877.194
933.787
3.941.276
34,87
36,98
Indonesia
17.088
137.216
23.212
195.080
35,84
42,17
Italy
493
7.044
1.602
20.033
224,95
184,40
Nhật Bản
146.502
1.049.759
199.134
1.052.943
35,93
0,30
Malaysia
1.222
9.841
17.307
78.925
1316,28
702,00
Mexico
38.820
28.522
6.946
12.111
-82,11
-57,54
New Zealand
175.713
686.396
56.663
391.128
-67,75
-43,02
Peru
518.268
1.706.334
853.035
2.887.207
64,59
69,21
Phillippin
12.917
56.411
29.015
86.421
124,63
53,20
Bồ Đào Nha
10.721
64.434
14.923
66.215
39,19
2,76
Hàn Quốc
1.023.542
3.205.709
1.286.174
3.071.454
25,66
-4,19
Tây Ban Nha
269.388
1.244.355
219.673
1.074.809
-18,45
-13,63
Sri Lanka
49.306
248.453
16.797
77.643
-65,93
-68,75
Thái Lan
753.385
5.172.724
797.128
5.066.559
5,81
-2,05
Uruguay
61.500
111.356
0
0
-100,00
-100,00
Việt Nam
33.322
233.000
32.201
233.657
-3,36
0,28
Tổng cộng
13.907.639
54.179.702
15.947.658
57.120.140
14,67
5,43
Nguồn: vasep.com

Nguồn: Vasep