Bộ Công Thương vừa giải trình thêm với Thủ tướng Chính phủ về việc đưa một số mặt hàng, trong đó có mặt hàng đường vào danh mục hàng không chịu thuế nhập khẩu theo Hiệp định thương mại biên giới Việt Nam - Lào (hiệp định ký ngày 27/6).

Bộ Công Thương cho biết, trước đây theo Hiệp định thương mại song phương Việt - Lào ký tháng 3/2015, mặt hàng đường đang được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu là 2,5%. 

Khi đàm phán Hiệp định thương mại biên giới Việt - Lào, phía Lào đề nghị dành ưu đãi thuế suất 0% cho mặt hàng đường xuất xứ từ Lào nhập khẩu vào Việt Nam. 

Bộ Công Thương đã thấy nếu ưu đãi thuế nhập khẩu 0% cho đường Lào sẽ ảnh hưởng đến nền sản xuất trong nước. 

Do đó Bộ Công Thương chỉ đồng ý đường được sản xuất theo dự án của nhà đầu tư Việt Nam tại tỉnh biên giới của Lào được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%. 

Điều này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc nhập khẩu mặt hàng đường có xuất xứ từ Lào nói chung về Việt  Nam, đảm bảo lợi ích hai nước.

Phạm Hà Nam