Doanh nghiệp VN quan tâm có thể gửi thông tin đến địa chỉ email của Thương vụ VN tại Algeria (dz@moit.gov.vn) để biết thêm chi tiết.
Thương Vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: vietnamexport.com