Xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.

 

List of Israeli companies - May 2023.docx

 

 
 
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Israel