Sản phẩm bị thu hồi, ngừng lưu thông liên quan đến bột teff hữu cơ nhãn hiệu Bauck Hof, số lô 230767, gói 400 gram, hạn sử dụng đến ngày 9 tháng 1 năm 2024.
Ancaloit tropan là các chất chuyển hóa thứ cấp độc hại của thực vật thuộc họ Cải và Solanaceae (ví dụ: nighthade, belendek, snapdragon) và Erythroxylaceae (ví dụ: bụi coca).
Ở mức độ cao hơn, chúng có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh tự chủ, đồng thời gây khô miệng, giãn đồng tử, rối loạn nhịp tim và các triệu chứng thần kinh khác.
Nébih yêu cầu khách hàng không sử dụng sản phẩm nêu trên.
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hungary