Xuất khẩu nông sản mang lại nguồn thu lớn cho Thái Lan, không ngừng tăng trưởng từ đầu năm đến nay về lượng, giá trị cây nông nghiệp và nông sản chế biến. Chính phủ Thái Lan tập trung nâng cao sản lượng, đổi mới sản xuất và chế biến đạt hiệu quả cao. Trong đó, các cơ quan chính phủ đóng vai trò là người hỗ trợ tìm kiếm thị trường và tạo điều kiện cho khu vực tư nhân kinh doanh. Nông dân và doanh nhân tiếp tục đẩy mạnh tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện quy định để xây dựng niềm tin các sản phẩm Thái Lan.
Các sản phẩm chính khác như thịt gà tươi, ướp lạnh, đông lạnh và chế biến đạt giá trị hơn 100 tỷ Bạt, tăng 26,9%; trái cây đông lạnh và trái cây sấy khô đạt giá trị 23 tỷ Bạt, tăng 39,1%. Trong khi gạo tăng giá cao trong 09 tháng đầu năm xuất khẩu đạt 9,5 tỷ Bạt, tăng 23,6%. Các thị trường xuất khẩu tăng so với cùng kỳ gồm Iraq, Benin, Angola, Cameroon và Canada…
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan