Doanh nghiệp có khả năng cung cấp có thể liên lạc trực tiếp với công ty Ai Cập theo địa chỉ dưới đây hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để hỗ trợ.
Công ty Hadecor
Representative: Mr. Khaled Abd Elhady, General Manager
Address: Villa 64, Group 29, Rehab City, New Cairo, Egypt
Mobile/Whatsapp: +20 114 574 4459
Email: hady218@hotmail.com
Voracor CS 1888 TDS.pdf
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập