Doanh nghiệp nào có nhu cầu kết nối, xin vui lòng liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển se@moit.gov.vn, kiêm nhiệm các nước Bắc Âu trước ngày 5/8/2023.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Đan Mạch, Na Uy, Iceland, và Latvia