Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ, Cục PVTM trân trọng đề nghị các Hiệp hội/Doanh nghiệp xuất khẩu sang Hoa Kỳ/Văn phòng luật sư về PVTM và các bên liên quan khác nghiên cứu, cho ý kiến đóng góp với dự thảo các quy định sửa đổi nói trên.
Các ý kiến đóng góp có thể gửi trực tiếp qua Cổng Xây dựng Pháp luật Liên bang (Federal eRulemaking Portal) tại địa chỉ https://www.Regulations.gov, Docket No. ITA-2023-0003 trước ngày 10 tháng 7 năm 2023; hoặc gửi bằng văn bản đến Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn) trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 để Cục PVTM tổng hợp ý kiến phản hồi DOC.
Thông tin chi tiết, xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Chuyên viên phụ trách: Hà Văn Hiếu, điện thoại 024.7303.7898 (máy lẻ 110), email: hieuhv@moit.gov.vn; ngocny@moit.gov.vn ).

Tải dự thảo các quy định sửa đổi của DOC  tại đây.

 

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại