Hoa Kỳ nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá túi mua hàng bằng giấy từ Việt NamHoa Kỳ gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm đối với tủ gỗ từ Việt Nam
Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đã ban hành thông báo tiến hành rà soát giữa kỳ biện pháp tự vệ với sản phẩm tế bào quang điện, đã hoặc chưa được lắp một phần hay toàn bộ vào các sản phẩm khác (gọi chung là “pin năng lượng mặt trời”) nhằm đánh giá các thay đổi của ngành sản xuất nội địa Hoa Kỳ sau khi biện pháp được áp dụng. Trên cơ sở đó, nếu cần thiết, USITC có thể đề xuất thay đổi biện pháp.
Thông tin liên quan tới vụ việc, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết, biện pháp tự vệ của Hoa Kỳ với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu, tháng 2 năm 2018, Hoa Kỳ ban hành lệnh áp thuế tự vệ với pin năng lượng mặt trời nhập khẩu, dưới hình thức hạn ngạch thuế quan. Biện pháp có hiệu lực trong 4 năm.
Tháng 2 năm 2022, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ra quyết định tiếp tục gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ nêu trên thêm 4 năm.
Cụ thể, Hoa Kỳ áp dụng hình thức hạn ngạch thuế quan, mức hạn ngạch là 5 gigawatt (tăng gấp đôi so với biện pháp gốc). Sản phẩm nhập khẩu trong hạn ngạch vẫn không bị áp thuế tự vệ, chỉ chịu thuế nhập khẩu theo biểu thuế hiện hành của Hoa Kỳ (hiện đang là 0%).
Sản phẩm nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị áp thuế tự vệ là 14,75% cho năm đầu tiên (đã giảm 0,25% so với biện pháp gốc) và sẽ giảm dần qua các năm tiếp theo (mỗi năm giảm 0,25% so với mức thuế của năm trước đó), cộng thêm vào thuế nhập khẩu hiện hành. Biện pháp có hiệu lực trong 4 năm.
Theo quy định, đối với các biện pháp tự vệ có hiệu lực áp dụng trên 3 năm, USITC phải tiến hành rà soát giữa kỳ và báo cáo Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình điều chỉnh của ngành sản xuất nội địa sau khi biện pháp tự vệ được áp dụng, và có thể đưa ra đề xuất điều chỉnh (giảm, thay đổi hoặc chấm dứt biện pháp), nếu cần thiết. Báo cáo nêu trên phải nộp trước thời điểm giữa kỳ của thời hạn áp dụng biện pháp (dự kiến trước ngày 6 tháng 2 năm 2024).
Các bên liên quan muốn tham gia rà soát giữa kỳ phải đăng ký với USITC trong vòng 21 ngày từ ngày thông báo rà soát được công bố.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị, để chuẩn bị cho báo cáo rà soát lần này, USITC sẽ tổ chức một phiên điều trần vào 9 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11 năm 2023 (giờ Hoa Kỳ).
Thời hạn đăng ký tham dự phiên điều trần trước ngày 7 tháng 11 năm 2023. Thông tin chi tiết của phiên điều trần được đăng tải tại https://www.usitc.gov/calendarpad/calendar.html.

Nguồn: Bảo Thoa/congthuong.vn