1. Thời gian: 10 giờ sáng, ngày 18 tháng 7 năm 2023 (giờ In-đô-nê-xi-a);
2. Hình thức: Trực tuyến. Thông tin chi tiết về nền tảng họp trực tuyến sẽ được thông báo cho các bên liên quan đăng ký tham gia tại địa chỉ https://bit.lv/KPPIReqistrasiPublicHearinqPerpanianqanKertasSigaret
Thời hạn cuối cùng để các bên liên quan đăng ký tham gia là ngày 16 tháng 7 năm 2023. Cục PVTM khuyến nghị các tổ chức, cá nhân có quyền và lợi ích liên quan đăng ký tham gia và hợp tác đầy đủ với KPPI.

 

Tải tài liệu liên quan  tại đây

 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Xử lý PVTM nước ngoài, Cục PVTM, Bộ Công Thương – Số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Trang Nhung. Email: nhungnt@moit.gov.vn; ducpg@moit.gov.vn.

Nguồn: Cục Phòng vệ thương mại