Xuất khẩu điện thoại thu về hơn 52 tỷ USD

Theo số liệu mới được Tổng cục Hải quan công bố, nửa đầu tháng 11 (1-15/11), xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 2,38 tỷ USD, giảm 290 triệu USD, tương ứng giảm 10,9% so với nửa cuối tháng 10/2022.
Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến 15/11, nhóm hàng trên vẫn duy trì đà tăng trưởng khả quan để duy trì vị thế nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Cụ thể, đến 15/11, kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 52,75 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm khoảng 3,8 tỷ USD.
Về thị trường xuất khẩu, Trung Quốc dẫn đầu với kim ngạch đạt 12,99 tỷ USD, tăng 9,5%; tiếp theo là: Hoa Kỳ đạt 10,8 tỷ USD, tăng 37,2%; EU đạt 5,89 tỷ USD, giảm 6,4%; Hàn Quốc đạt 4,57 tỷ USD, tăng 12,6%...
Từ đầu năm đến 15/11, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 326,68 tỷ USD, tăng 14,83% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 42,2 tỷ USD, trong đó riêng mặt hàng điện thoại và linh kiện đóng góp hơn 16,1%.

Nguồn: Haiquanonline