Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng sữa và sản phẩm sữa trong tháng 6/2021 giảm 7,6% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng 9,1% so với tháng 6/2020, đạt 110,83 triệu USD.
Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng sữa và sản phẩm sữa tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 636,3 triệu USD.
Nhóm hàng sữa và sản phẩm sữa của Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường New Zealand, chiếm 28,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 182,91 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 29,5 triệu USD, tăng % so với tháng 5/2021 và tăng 16,3% so với tháng 6/2020.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ đạt 119,04 triệu USD, tăng 25%, chiếm 18,7%; riêng tháng 6/2021 giảm mạnh 47,4% so với tháng 5 nhưng tăng 6,5% so với tháng 6/2020
Nhập khẩu từ thị trường Đông Nam Á đạt 112,51 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ, chiếm 17,7%; Nhập khẩu từ EU đạt 95,88 triệu USD, giảm 10,5%, chiếm 15%.
Nhìn chung, nhập khẩu nhóm hàng sữa và sản phẩm sữa 6 tháng đầu năm 2021 từ hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 6 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/7/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa 6 tháng đầu năm 2021 tăng 12%

 


Nguồn: VITIC