Bộ Công thương ban hành công văn số 2461/KH-HĐBC ngày 5 tháng 5 năm 2021 về việc: tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Xem chi tiết công văn 2461/KH-HĐBC

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương