Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên; Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án ngành năng lượng; Lãnh đạo các Cục: Điện lực và Năng lượng tái tạo, Điều tiết điện lực; Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) và các cơ quan, đơn vị liên quan.
Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay, các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đã được triển khai cụ thể như sau:
Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 107/180 vị trí và đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 73/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định; Đã lắp hoàn thành 1/180 cột, đang lắp dựng 20/180 cột. Dự kiến hoàn thành đúc móng vào ngày 30/4/2024 và hoàn thành dựng cột vào ngày 30/5/2024;
Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 51/334 vị trí, đang làm đường thi công, đào đúc móng tại 280/334 vị trí; Đang lắp dựng 3/334 cột, dự kiến hoàn thành đúc móng vào ngày 29/5/2024 và hoàn thành dựng cột ngày 18/6/2024;
Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 11/200 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 189/200 vị trí. Dự kiến ngày 10/4/2024 sẽ hoàn thành đúc móng và 10/6/2024 hoàn thành dựng cột;
Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khởi công ngày 18/01/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 15/463 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 448/463 vị trí. Dự kiến hoàn thành đúc móng vào ngày 30/3/2024 và hoàn thành dựng cột vào ngày 30/5/2024.
Theo đó, EVN kiến nghị UBND các tỉnh có Dự án đi qua một số vấn đề như: sớm phê duyệt phương án bồi thường phần mặt bằng móng cột, hoàn thành trong tháng 3/2024 để chủ đầu tư hoàn tất công tác bồi thường cho người dân, doanh nghiệp; hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến không muộn hơn ngày 30/3/2024; Về công tác tái định cư các tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện/Hội đồng giải phóng mặt bằng các huyện khẩn trương kiểm kê, kiểm đếm, xác định số nhà/hộ dân phải di dời tái định cư trước 15/3/2024. Đồng thời, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các Sở, Ban, Nghành tạo điều kiện sớm thẩm tra, phê duyệt khi chủ đầu tư trình hồ sơ tác động vào rừng để làm đường tạm, bãi tạm phục vụ thi công.
Tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo UBND của 09 tỉnh có dự án đi qua đã báo cáo về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong quá trình triển khai Dự án. Đại diện Chủ đầu tư EVN, EVNNPT cũng cam kết tích cực đôn đốc các nhà thầu đảm bảo tiến độ để hoàn thành dựng cột, đóng dây toàn bộ dự án theo đúng tiến độ vào ngày 30/6/2024.
Sau khi nghe báo cáo của EVN, ý kiến phát biểu của các địa phương và các bộ, ngành liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của các Bộ, ngành và UBND 9 tỉnh có dự án đi qua cũng như sự nỗ lực, cố gắng của EVN, EVNNPT. Đến nay, công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt 100%, công tác thi công đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ đã được các địa phương và các đơn vị đầu tư triển khai một cách nghiêm túc.
Tuy nhiên, theo người đứng đầu Bộ Công Thương, so với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 28/1/2024 và sự chỉ đạo thường xuyên của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công Thương thì khối lượng và tiến độ vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến, khoảng néo đến nay mới chỉ đạt 31,87%, công tác thi công vẫn gặp khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công. Nếu không giải quyết dứt điểm những vấn đề này thì khó hoàn thành mục tiêu đề ra của dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Để thực hiện những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương và yêu cầu EVN, EVNNPT tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Đối với các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động rà soát lại công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để khẩn trương giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh.
Liên quan đến thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, ngày 06/3/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 27/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó quy định về tạm sử dụng rừng. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục theo dõi, hướng dẫn EVN/EVNNPT triển khai thực hiện, đồng thời sớm hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện.
Đối với các địa phương, Bộ trưởng đề nghị UBND các tỉnh quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các sở ngành, địa phương nơi có dự án đi qua phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng Dự án đồng thuận, ủng hộ để sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến như kiến nghị của Chủ đầu tư, chậm nhất trước ngày 30/4/2024 các địa phương phải hoàn thành thủ tục bàn giao toàn bộ các khoảng néo. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ EVN/EVNNPT trong công tác thi công, xây dựng và chỉ đạo, xử lý ngay những vướng mắc phát sinh (nếu có). Đặc biệt, hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong việc thỏa thuận, mở đường vào các vị trí móng cột và bãi tập kết nguyên vật liệu để triển khai thi công, nhất là một số vị trí đang gặp khó khăn chưa thể triển khai thi công.
Đối với EVN và EVNNPT, Bộ trưởng yêu cầu đơn vị cần sớm hoàn tất các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư các tiểu dự án để bàn giao cho các địa phương hồ sơ, bản vẽ và các tài liệu khác có liên quan làm cơ sở hoàn thiện phương án đền bù, giải phóng mặt bằng; khẩn trương xây dựng, trình cấp có thẩm quyền khung bồi thường chung cho cả Dự án để bảo đảm thống nhất trong các địa phương. Đồng thời, khẩn trương triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3/2024, đảm bảo chất lượng kỹ thuật và đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6/2024. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công; nếu nhà thầu nào chậm tiến độ, kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác thi công và tuyên truyền, vận động người dân trong vùng Dự án đồng thuận, tich cực phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, cũng như ủng hộ việc triển khai Dự án này và bảo vệ công trình sau khi hoàn thành thi công, đi vào vận hành./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương