Đây là 1 trong 10 diễn đàn được tổ chức trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhằm phát huy trí tuệ của đại biểu trong việc thảo luận, đề xuất, đóng góp các ý kiến sâu sắc để giải quyết những vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tích cực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Tạo bước chuyển mới cho công tác đối ngoại công đoàn
Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, thay mặt Ban cán sự Đảng, Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Bất kỳ quốc gia, dân tộc nào trong quá trình hình thành, phát triển của mình cũng đều phải xử lý hai vấn đề cơ bản là đối nội và đối ngoại. Hai vấn đề này có mối quan hệ hữu cơ, biện chứng, tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau, gắn kết và đan xen ngày càng chặt chẽ, nhất là trong điều kiện toàn cầu hóa phát triển mạnh mẽ và sâu rộng. Đối ngoại ngày nay không chỉ là sự nối tiếp của chính sách đối nội mà còn là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của các quốc gia, dân tộc.
Hợp tác quốc tế để thế giới hiểu đúng về Công đoàn Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu chào mừng tại diễn đàn
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về công tác đối ngoại, trong 35 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tích tốt đẹp. Trong bối cảnh hiện nay, thế giới đang chuyển biến mau lẹ. Đất nước dù còn khó khăn nhưng triển vọng tương lai rất sáng lạng. “Tôi tin rằng, diễn đàn của chúng ta hôm nay sẽ đánh một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định.
Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế nhờ vào việc đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế thế giới, tích cực tham gia mạng lưới các hiệp định thương mại tự do (FTA) đa tầng nấc. Trong đó có các FTA thế hệ mới đã được ký kết, có những cam kết về lao động công đoàn.
Triển khai nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, các hoạt động đối ngoại song phương đã được Công đoàn Việt Nam thực hiện hiệu quả, như trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn, ký kết thỏa thuận hợp tác, hỗ trợ đào tạo cán bộ, tổ chức các hoạt động kỷ niệm, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế...
Công tác vận động, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm của đối tác quốc tế đạt nhiều kết quả, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn. Công tác thông tin đối ngoại có chuyển biến tích cực…

 Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động đối ngoại có mặt còn chưa theo kịp sự phát triển của Công đoàn Việt Nam và yêu cầu hội nhập quốc tế. Vì vậy, diễn đàn lần này là dịp để đại diện các công đoàn thảo luận, phân tích, làm rõ nguyên nhân, qua đó có kiến nghị, đề xuất để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình mới.
Còn khó khăn trong hoạt động
Tham luận tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh - cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã duy trì và thiết lập quan hệ quốc tế với công đoàn các nước, có thể kể đến như: Liên hiệp Công đoàn thành phố Bucheon - Kimpo (Hàn Quốc) hay Tổng Công hội tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc)… Hoạt động đối ngoại của công đoàn được đánh giá có hiệu quả. Những kết quả của hoạt động đối ngoại đã tăng cường hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công đoàn.