Triển khai các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 với chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai", theo hướng dẫn của Bộ khoa học và công nghệ tại công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22 tháng 4 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành công văn số 2346/BCT-KHCN về việc hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Xem chi tiết công văn số 2346/BCT-KHCN

 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương