Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 15/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2314,09

-0,04%

-1,72%

-1,02%

19,10%

Bạc

USD/ounce

29,436

0,47%

-1,86%

4,16%

24,37%

Đồng

USD/Lbs

4,5274

0,27%

-1,68%

-4,99%

18,07%

Thép

CNY/Tấn

3403,00

-1,31%

-2,13%

-3,02%

-7,80%

Quặng sắt

USD/Tấn

107,38

-1,01%

-2,47%

-8,46%

-3,38%

Lithium

CNY/Tấn

100500

-0,99%

-2,43%

-7,37%

-67,84%

Bạch kim

USD/ounce

962,80

0,12%

-4,04%

-4,76%

-1,39%

Titan

USD/KG

50,50

-0,98%

-0,98%

-3,81%

-5,52%

Thép cuộn

USD/Tấn

728,00

0,41%

-1,75%

-6,79%

-13,95%

Bitumen

CNY/Tấn

3444,00

0,00%

-1,06%

-6,03%

-4,81%

Cobalt

USD/Tấn

27150

0,00%

0,00%

-2,44%

-8,04%

Chì

USD/Tấn

2182,50

0,58%

-2,13%

-3,04%

3,34%

Nhôm

USD/Tấn

2548,50

0,26%

-2,80%

0,26%

14,18%

Thiếc

USD/Tấn

32001

1,75%

-1,08%

-2,79%

23,55%

Kẽm

USD/Tấn

2806,50

0,59%

-1,97%

-6,34%

17,89%

Nickel

USD/Tấn

18056

0,92%

-5,31%

-6,11%

-12,61%

Molybdenum

USD/Kg

500,00

0,00%

0,00%

0,00%

1,67%

Palladium

USD/ounce

881,00

0,34%

-4,29%

-8,70%

-35,18%

Rhodium

USD/ounce

4600

0,00%

-2,65%

-2,65%

-25,81%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics