Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 25/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2324,39

-0,28%

-0,13%

-1,16%

20,93%

Bạc

USD/ounce

29,322

-0,73%

-0,34%

-6,97%

29,23%

Đồng

USD/Lbs

4,4200

0,03%

-1,32%

-8,20%

16,80%

Thép

CNY/Tấn

3397,00

-0,93%

-0,35%

-4,98%

-7,26%

Quặng sắt

USD/Tấn

106,96

-0,18%

-0,34%

-9,08%

-5,22%

Lithium

CNY/Tấn

93500

-1,06%

-4,10%

-11,37%

-69,89%

Bạch kim

USD/ounce

1000,50

0,01%

2,46%

-5,86%

8,45%

Titan

USD/KG

50,50

0,00%

0,00%

-0,98%

2,04%

Thép cuộn

USD/Tấn

715,97

-0,70%

-2,59%

-5,92%

-20,89%

Bitumen

CNY/Tấn

3540,00

0,00%

2,55%

-3,41%

-7,06%

Cobalt

USD/Tấn

27150

0,00%

0,00%

-2,44%

-8,04%

Chì

USD/Tấn

2178,00

0,51%

-0,62%

-7,02%

2,57%

Nhôm

USD/Tấn

2504,00

0,04%

0,84%

-8,13%

16,71%

Thiếc

USD/Tấn

32671

-1,25%

1,09%

-2,50%

20,65%

Kẽm

USD/Tấn

2840,00

-0,21%

0,25%

-8,23%

22,21%

Nickel

USD/Tấn

17241

0,10%

-1,30%

-15,76%

-14,19%

Molybdenum

USD/Kg

492,50

0,00%

-1,01%

-1,50%

-1,97%

Palladium

USD/ounce

969,00

0,36%

10,27%

-2,46%

-25,59%

Rhodium

USD/ounce

4750

0,00%

4,17%

0,53%

-12,84%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics