Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 28/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2326,06

0,18%

0,18%

-1,18%

20,90%

Bạc

USD/ounce

29,592

0,16%

0,30%

-6,48%

29,91%

Đồng

USD/Lbs

4,4263

-0,35%

-0,59%

-8,41%

16,53%

Thép

CNY/Tấn

3429,00

-0,95%

-0,75%

-5,12%

-6,39%

Quặng sắt

USD/Tấn

106,96

-0,18%

-0,34%

-9,08%

-5,22%

Lithium

CNY/Tấn

93500

-1,06%

-4,10%

-11,37%

-69,89%

Bạch kim

USD/ounce

994,00

-0,22%

1,86%

-6,70%

7,49%

Titan

USD/KG

50,50

0,00%

0,00%

-0,98%

2,04%

Thép cuộn

USD/Tấn

728,00

1,11%

-0,95%

-6,06%

-20,61%

Bitumen

CNY/Tấn

3540,00

-0,53%

2,28%

-3,80%

-7,06%

Cobalt

USD/Tấn

27150

0,00%

0,00%

-2,44%

-8,04%

Chì

USD/Tấn

2203,50

0,57%

2,02%

-6,12%

3,55%

Nhôm

USD/Tấn

2516,00

0,10%

0,54%

-7,86%

17,06%

Thiếc

USD/Tấn

32671

-1,25%

1,09%

-2,50%

20,65%

Kẽm

USD/Tấn

2850,00

0,21%

1,12%

-8,16%

22,29%

Nickel

USD/Tấn

17224

-1,15%

-2,00%

-15,43%

-18,05%

Molybdenum

USD/Kg

492,50

0,00%

-1,01%

-1,50%

-1,97%

Palladium

USD/ounce

916,50

0,60%

3,91%

-8,03%

-29,84%

Rhodium

USD/ounce

4700

0,00%

3,07%

-0,53%

-16,07%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics