Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 3/6/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2255,83

1,05%

3,97%

6,75%

13,79%

Bạc

USD/ounce

25,090

0,47%

2,22%

5,67%

5,14%

Đồng

USD/Lbs

4,0481

0,84%

1,02%

5,11%

-0,25%

Thép

CNY/Tấn

3421,00

1,69%

-5,29%

-8,97%

-17,59%

Quặng sắt

USD/Tấn

102,00

-1,45%

-8,52%

-13,19%

-19,05%

Lithium

CNY/Tấn

107500

0,00%

-6,11%

2,87%

-54,55%

Bạch kim

USD/ounce

924,80

1,84%

2,42%

2,99%

-6,23%

Titan

USD/KG

6,63

0,00%

0,00%

0,00%

-18,95%

Thép cuộn

USD/Tấn

931,00

-1,06%

4,72%

18,45%

-16,88%

Bitumen

CNY/Tấn

3651,00

0,77%

0,52%

-0,44%

0,14%

Cobalt

USD/Tấn

28550

0,00%

0,00%

0,00%

-18,27%

Chì

USD/Tấn

2023,92

0,00%

1,45%

-0,10%

-6,37%

Nhôm

USD/Tấn

2337,00

1,68%

1,54%

4,89%

-1,81%

Thiếc

USD/Tấn

27451

-0,27%

-1,51%

3,37%

6,34%

Kẽm

USD/Tấn

2439,00

0,08%

-3,39%

0,54%

-17,82%

Nickel

USD/Tấn

16568

0,00%

-2,80%

-5,01%

-27,99%

Molybdenum

USD/Kg

48,00

0,00%

0,00%

2,67%

-35,14%

Palladium

USD/ounce

1033,00

1,78%

2,65%

7,42%

-29,34%

Rhodium

USD/ounce

4675

1,08%

1,63%

6,25%

-44,01%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics