Bảng so sánh giá các mặt hàng kim loại ngày 7/5/2024

Mặt hàng

Hôm nay

So với

hôm qua

So với

1 tuần trước

So với

1 tháng trước

So với

1 năm trước

Vàng

USD/ounce

2322,22

-0,17%

1,43%

-1,23%

14,98%

Bạc

USD/ounce

27,317

-0,46%

3,92%

-1,77%

7,08%

Đồng

USD/Lbs

4,6194

-0,16%

1,45%

8,27%

18,19%

Thép

CNY/Tấn

3551,00

1,66%

0,23%

5,75%

-2,10%

Quặng sắt

USD/Tấn

118,03

-0,04%

7,14%

18,16%

13,63%

Lithium

CNY/Tấn

110500

0,00%

0,00%

-1,78%

-42,60%

Bạch kim

USD/ounce

971,50

0,52%

2,90%

1,46%

-9,16%

Titan

USD/KG

52,50

0,00%

0,00%

0,00%

-11,60%

Thép cuộn

USD/Tấn

770,03

-5,29%

-7,00%

-7,78%

-20,45%

Bitumen

CNY/Tấn

3640,00

-1,94%

-2,47%

-2,65%

-0,95%

Cobalt

USD/Tấn

27830

0,00%

0,00%

-2,52%

-20,33%

Chì

USD/Tấn

2248,00

1,49%

1,38%

4,83%

6,69%

Nhôm

USD/Tấn

2580,00

0,98%

-0,23%

5,08%

11,44%

Thiếc

USD/Tấn

31983

3,27%

-1,32%

11,66%

24,93%

Kẽm

USD/Tấn

2936,00

0,86%

0,60%

10,49%

10,08%

Nickel

USD/Tấn

19246

3,21%

0,76%

9,70%

-19,68%

Molybdenum

USD/Kg

495,00

0,00%

0,00%

8,79%

-9,39%

Palladium

USD/ounce

984,50

0,10%

4,11%

-5,31%

-36,45%

Rhodium

USD/ounce

4715

0,00%

0,00%

-0,21%

-42,50%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics