Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

72,90

0,44

1,26

-1,37

-9,80

Dầu Brent

USD/thùng

78,11

0,26

0,97

-1,,52

-9,30

Xăng

USD/gallon

2,13

-0,02

0,95

-3,27

-22,60

Khí gas

USD/MMBtu

2,88

0,51

-6,89

21,88

-7,40

 

 

 

 
 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics