Mặt hàng

ĐVT

Hôm nay

So với hôm qua (%)

So với tuần trước (%)

So với 1 tháng trước(%)

So với 1 năm trước (%)

Dầu WTI

USD/thùng

73,15

0,31

-7,68

-6,79

1,81

Dầu Brent

USD/thùng

77,42

0,26

-7,21

-7,10

1,74

Xăng

USD/gallon

2,33

0,05

-5,11

-9,89

-6,20

Khí gas

USD/MMBtu

2,63

1,91

-1,11

20,11

10,73

 

 
 

Nguồn: Vinanet/VITIC/Trading Economics