- Giá dầu WTI sàn Nymex chốt ở 72,49 USD/bbl, +0,24% ;

- Giá dầu Brent sàn ICE chốt ở 77,41 USD/bbl, +0,27%;

- Giá xăng kỳ hạn Nymex RBOB chốt ở 211,75 USD/gallon, +0,34%;

- Giá khí gas kỳ hạn Nymex chốt ở 2,69 USD/MMBtu, -0,66%;

- Giá dầu đốt  kỳ hạn Nymex chốt ở 264,27 USD/gallon, +0,06%;

- Giá vàng New York chốt ở 2,038,20 USD/ounce, +0,09%;

- Giá bạc New York chốt ở 24,56 USD/ounce, +0,04%;

- Giá đồng New York chốt ở 380,35 US cent/lb, +0,52%;

- Giá bạch kim chốt ở 903,68 USD/ounce, +0,06%.

Mặt hàng năng lượng

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Dầu WTI sàn Nymex

USD/bbl

72,49

+0,17

+0,24%

Tháng 1/2024

Dầu Brent sàn ICE

USD/bbl

77,41

+0,21

+0,27%

Tháng 2/2024

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

USD/gallon

 

211,75

+0,72

+0,34%

Tháng 1/2024

Khí gas kỳ hạn Nymex

USD/MMBtu

2,69

-0,02

-0,66%

Tháng 1/2024

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

USD/gallon

264,27

+0,16

+0,06%

Tháng 1/2024

 

Mặt hàng kim loại

Đơn vị

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Kỳ hạn

Vàng New York

USD/ounce

2,038,20

+1,90

+0,09%

Tháng 2/2024

Bạc New York

USD/ounce

24,56

+0,01

+0,04%

Tháng 3/2024

Đồng New York

US cent/lb

380,35

+1,95

+0,52%

Tháng 3/2024

Bạch kim

USD/ounce

903,68

+0,58

+0,06%

N/A

Nguồn: Vinanet/VITIC/Bloomberg, Tradingcharts