Các mức thuế đối với một loại nhôm mỏng có hiệu lực từ thứ Năm (23/12), dao động từ 8,6% đến 18,2% và cao hơn mức thuế chống bán phá giá trước đó là từ 6,0% đến 28,5%.
EC, đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi có khiếu nại từ các nhà sản xuất EU, cho biết Trung Quốc đã xác định nhôm lá là một ngành công nghiệp chủ chốt và can thiệp bằng các điều khoản ưu đãi, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, trợ cấp, miễn thuế và cấp quyền sử dụng đất với giá thành thấp hơn giá thị trường.
Cuộc điều tra cũng cho thấy thị phần nhôm lácán của Trung Quốc tại châu Âu đã tăng từ 18% trong năm 2017 lên 24% vào năm 2019 với mức giá trung bình giảm dần theo thời gian.
EC đã tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được đơn khiếu nại từ 6 nhà sản xuất nhôm châu Âu, trong đó có nhà sản xuất Carcano Antonio của Italy, Eurofoil của Luxembourg và công ty Hydro có trụ sở tại Đức, cho rằng ngành sản xuất nhôm, một ngành được Bắc Kinh xác định là ngành công nghiệp chủ chốt, đã nhận được khoản trợ cấp của nhà nước.
 
 

Nguồn: Vinanet / VITIC / Reuters