Trên sàn giao dịch Lndon, giá đồng kỳ hạn 3 tháng giảm 1,8% xuống 7.626,50 USD/tấn và hợp đồng đồng giao tháng 12 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm 0,9% xuống 62.900 CNY (tương đương 8.696,97 USD)/tấn.
Nhà phân tích Zenon Ho của Marex cho biết, Các chính sách zero - Covid làm giảm đi sự tích cực từ thị trường cổ phiếu trong nước và có vẻ như nếu không có rủi ro định giá cổ phiếu, thì một đợt bán có hệ thống đã xuất hiện.
Chứng khoán Trung Quốc giảm do dịch COVID-19 bùng phát làm tăng thêm lo ngại về triển vọng kinh tế mờ mịt.
Trên sàn giao dịch Londo giá nhôm giảm 1,8% xuống 2.245 USD/tấn, giá thiếc giảm 3,6% xuống 18.010 USD/tấn, giá kẽm giảm 2,1% xuống 2.880 USD/tấn và giá chì giảm 0,4% xuống 1.856,50 USD/tấn.
Trên sàn giao dich Thượng Hải giá nhôm giảm 2,8% xuống 18.160 CNY/tấn, giá nikel giảm 1,7% xuống 185.010 CNY/tấn, giá thiếc giảm 4,9% xuống 158.070 CNY/tấn và giá kẽm giảm 2,6% xuống 23.540 CNY/tấn.
Việc cắt giảm sản lượng ở châu Âu do khủng hoảng năng lượng và tồn kho thấp đã duy trì giá kẽm ổn định trong năm qua, nhưng những khó khăn bắt nguồn từ tăng trưởng và nhu cầu giảm hiện đang là thách thức lớn hơn đối với thị trường.

 

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên Sàn Thượng Hải (Đơn vị: CNY/tấn).

Tên loại

Kỳ hạn

Ngày 28/10

Chênh lệch so với giao dịch trước đó

Giá thép

Giao tháng 1/2023

3.499

-92

Giá đồng

Giao tháng 12/2022

63.240

-230

Giá kẽm

Giao tháng 12/2022

23.840

-320

Giá nikel

Giao tháng 12/2022

181.900

-3.420

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters