Các số liệu sau đây là hàng nghìn tấn.

 

 

Nguồn: Vinanet/VITIC (Theo Reuters)