Hiện tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng Thương mại được khảo sát dao động trong khoảng 26.939 – 27.269 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 27.938 – 28.530 VND/Euro.
Trong đó, Ngân hàng Sacombank có giá mua Euro cao nhất và Ngân hàng HSBC có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng Thương mại lớn, thì cả ở chiều mua vào và bán ra đều có 8 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá so với hôm qua.
Ngân hàng Seabank tăng 169 đồng cả giá mua và giá bán lên mức 27.269 – 28.399 VND/Euro. Ngân hàng MB tăng 118 đồng giá mua và tăng 123 đồng giá bán lên mức 27.070 – 28.443 VND/Euro. Ngân hàng VPBank tăng 171 đồng giá mua và tăng 172 đồng giá bán lên mức 27.138 - 28.232 VND/Euro. Ngân hàng Á Châu tăng 100 đồng giá mua và tăng 103 đồng giá bán lên mức 27.060 – 27.988 VND/Euro.
Giá Euro tự do niêm yết ở mức mua vào 27.704 đồng/USD (tăng 77 đồng so với hôm qua) và bán ra 27.809 đồng/USD (tăng 77 đồng).

 

Tỷ giá Euro ngày 16/5/2024

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 16/5/2024 tiếp tục tăng

 Tỷ giá ngoại tệ ngày 16/5/2024

ĐVT: VND

 

Nguồn: Vinanet/VITIC