Trước đó, Bộ Thương mại đã giảm thuế chống bán phá giá đối với các lô hàng phi lê cá tra đông lạnh trong “giai đoạn xem xét” POR19 – từ ngày 1/8/2021 đến ngày 31/7/2022 – xuống còn 0,14 USD/kg cho 5 công ty và "toàn quốc" (bao gồm tất cả các nhà xuất khẩu không đủ điều kiện áp dụng thuế suất riêng). Mức thuế suất toàn quốc trước đây là 2,39 USD/kg.
Mức thuế cuối cùng cho POR 19 đã được ấn định ở mức 0,18 USD/kg đối với 5 công ty: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CASEAMEX), Tập đoàn Cafatex, Tập đoàn Hùng Vương và các công ty liên kết, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Quốc tế (IDI), và Công ty Cổ phần Thủy sản Lộc Kim Chi.
Họ không đề cập đến việc sửa đổi thuế suất trên toàn Việt Nam. Tập đoàn Vĩnh Hoàn, từ lâu đã được hưởng thuế bằng 0 khi bán hàng sang Mỹ, đã không bán "hàng hóa bị điều tra tại Hoa Kỳ với giá dưới giá trị thông thường (NV) trong thời gian xem xét."
 

Nguồn: Vasep (Undercurrent News)