Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 126 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19. Nghị quyết có hiệu lực từ 8/10. 
Trong đó, chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được sửa đổi, bổ sung theo hướng người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 1/2021 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 6 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.
Như vậy, so với Nghị quyết 68, điều kiện để doanh nghiệp và người lao động không phải đóng bảo hiểm tử tuất đã nới tỷ lệ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 xuống 10% kể từ tháng 1/2021 thay vì 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021.
Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cũng được sửa đổi bổ sung. Trong đó, người lao động được hỗ trợ 1 lần bằng tiền mặt là hơn 1,85 triệu đồng nếu bị nghỉ việc từ 15 ngày đến dưới 1 tháng; mức hỗ trợ là 3,71 triệu đồng nếu bị nghỉ việc từ một tháng trở lên.
Như vậy, chính sách hỗ trợ tiền mặt cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng đối tượng hưởng chính sách là “người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, đang tham gia BHXH bắt buộc” thay vì quy định cụ thể làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục... như Nghị quyết số 68.
Chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc được sửa đổi, bổ sung theo hướng người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16; do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19 từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, được hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.
Tương tự, chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với những điều kiện như người lao bị ngừng việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần là 3,71 triệu đồng/người.
Nghị quyết 126 bổ sung chính sách hỗ trợ với người cao tuổi và người khuyết tật. Cụ thể, người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định phải điều trị nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (F1) thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh cũng được sửa đổi, bổ sung theo hướng hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16 trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.
Chính sách cho vay trả lương ngừng việc được sửa đổi, bổ sung theo hướng người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở, trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.
Tương tự, hoạt động cho vay trả lương để phục hồi sản xuất cũng được vay vốn với lãi suất 0% tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian dưới 12 tháng. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia BHXH bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng.
Điều kiện để được vay tương tự như chính sách cho vay trả lương ngừng việc nêu trên.

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters