Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, tổng giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12 đạt gần 25,5 tỷ USD, giảm 2,5% so với nửa cuối tháng trước. Trong đó, giá trị nhập khẩu giảm 8,3%, còn nhập khẩu tăng 3,6%, tương đương 461 triệu USD so với nửa cuối tháng 11. Như vậy, 15 ngày đầu tháng 12, cán cân thương mại của Việt Nam thâm hụt 883 triệu USD.
Kết quả trên đã đưa tổng kim ngạch thương mại của cả nước tính đến hết ngày 15/12/2020 đạt 515,27 tỷ USD - tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2019 trong đó tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 350,9 tỷ USD, tăng 10,5% (tương ứng tăng tới 33,37 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 164,36 tỷ USD, giảm 6,4% (tương ứng giảm 11,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.
Cũng trong nửa đầu tháng 12 năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 883 triệu USD song lũy kế tính từ đầu năm đến hết ngày 15/12/2020 vẫn thặng dư 19,18 tỷ USD.
Số liệu thống kê cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nửa đầu tháng 12/2020 đạt 9,08 tỷ USD, giảm 9,1%, tương ứng giảm 906 triệu USD so với nửa cuối tháng 11/2020. Tính đến hết ngày 15/12/2020, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 191,5 tỷ USD, tăng 9,5%, tương ứng tăng 16,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 71,7% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.
Đồng thời, tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 12/2020 đạt 13,17 tỷ USD, tăng 3,6% (tương ứng tăng 461 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 11/2020.
Như vậy, tính đến hết 15/12/2020, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 267,22 tỷ USD - tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2019; tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 248,04 tỷ USD - tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguồn: doanhnghiepvn.vn